ĐÓNG TÀU

Tem nhãn mác sử dụng trong lĩnh vực Đóng tàu gồm các loại:
– Tem mác gắn thiết bị hàng hải.
– Tem cảnh báo, IMO symbol, bảng chỉ báo.
– Biển tên tàu, tem phòng buồng, chi tiết trang trí.

Tem mác gắn thiết bị hàng hảiXem tất cả

Tem mác máy tàu thủy_3115 -Vật liệu: …
Tem mác  thiết bị hàng hải_3114 -Vật …
Name plate thiết bị tàu thủy_3113 -Vật …
Tem tủ điện, nhãn thiết bị hàng …
Tem nhãn tủ, bảng điện tàu thủy_3110 …
Thẻ chữ, biển chữ khắc CNC_319 -Vật …

Tem cảnh báo, Imo symbol, bảng chỉ báoXem tất cả

Biển cảnh báo_325 -Vật liệu: Nhựa hai …
Tem cảnh báo gắn thiết bị_322 -Vật …
Biển cảnh báo_321 -Vật liệu: Nhựa hai …

Biển tên tàu, , Logo, các chi tiết trang tríXem tất cả

Tem phòng buồng_332 -Vật liệu: Nhựa 2 …
Tem mác, biển báo_331 -Vật liệu: Nhựa …