ĐÓNG TÀU

Tem nhãn mác sử dụng trong lĩnh vực Đóng tàu gồm các loại:
– Tem mác gắn thiết bị hàng hải.
– Tem cảnh báo, IMO symbol, bảng chỉ báo.
– Biển tên tàu, tem phòng buồng, chi tiết trang trí.

Tem mác gắn thiết bị hàng hảiXem tất cả

Tem thiết bị điện tàu thủy-311 -Vật …
Nameplate bảng điện tàu thủy-312 -Vật liệu: …
Name plate bảng điện điều khiển -Vật …
Nhãn tủ điện, tem thiết bị tàu …
Tem chuyển mạch, công tắc-315 -Vật liệu: …
Tem nhãn tủ điện tàu thủy-316 – …
Tem ký hiệu đèn báo-317 –Vật liệu: …
Khắc chữ lên nắp nút ấn, đèn …

Tem cảnh báo, Imo symbol, bảng chỉ báoXem tất cả

Biển cảnh báo-321 -Vật liệu: Nhựa hai …
Tem cảnh báo gắn thiết bị-322 -Vật …
Biển cảnh báo-325 -Vật liệu: Nhựa hai …

Biển tên tàu, , Logo, các chi tiết trang tríXem tất cả

Biển tên phòng buồng-331 -Vật liệu: Nhựa …
Tem phòng buồng-332 -Vật liệu: Nhựa 2 …