ĐÓNG TÀU

Tem nhãn mác sử dụng trong lĩnh vực Đóng tàu gồm các loại:
– Tem gắn hệ thống thiết bị điện toàn tàu.
– Tem cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị
– Tem phòng buồng – Tem máy, van, ống – Sơ đồ, bản vẽ mặt sàn tàu – Tem lưu quang (Imo Symbol) – Biển tên tàu – Lô gô tên tàu – Các chi tiết trang trí khác Vật liệu sử dụng: Inox, hợp kim nhôm, nhựa 2 lớp, mêca 2 lớp xuyên sáng.

Tem gắn hệ thống thiết bị điện toàn tàuXem tất cả

Tem cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bịXem tất cả

Tem phòng buồngXem tất cả

Tem máy, van, ốngXem tất cả

Sơ đồ, bản vẽ mặt sàn tàuXem tất cả

Tem lưu quang (Imo Symbol)Xem tất cả

Biển tên tàuXem tất cả

Lô gô tên tàuXem tất cả

Các chi tiết trang trí khácXem tất cả