LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
  Thông tin Công ty:

   • Tên công ty: Công ty TNHH Bách Việt
   • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
   • Mã số thuế: 0200612313
   • Số tài khoản: 11833959
   • Tại ngân hàng: ACB – chi nhánh Hải Phòng
   • Điện thoại: 0225.3567605
   • Email: temmacbachviet@gmail.com
   • Website: temmaccongnghiep.vn

  Thông tin giao dịch đặt hàng/ hỗ trợ Khách hàng:

   • Địa chỉ đặt hàng (địa điểm duy nhất): Số 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
   • Email: temmacbachviet@gmail.com
   • Website: temmaccongnghiep.vn
   • Liên hệ đặt hàng: 0982 185 189
   • Hỗ trợ kỹ thuật:    0913  515 583
   • Bộ phận kế toán: 0225.3567605