GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Tem nhãn mác sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo gồm các loại:

– Sơ đồ thực hành – Tấm panel kỹ thuật – Chi tiết kỹ thuật – Hộp thiết bị Vật liệu sử dụng: Inox, hợp kim nhôm, nhựa 2 lớp, mêca 2 lớp xuyên sáng.

Sơ đồ thực hànhXem tất cả

Tấm panel kỹ thuậtXem tất cả

Chi tiết kỹ thuậtXem tất cả

Hộp thiết bịXem tất cả