ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN

Tem nhãn mác sử dụng trong lĩnh vực Đo lường – Điều khiển gồm các loại:
– Mặt thiết bị
– Bàn điều khiển
– Hộp kỹ thuật
– Chi tiết, kết cấu kỹ thuật
– Tem chức năng
– Tem thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng
– Tem cảnh báo
Vật liệu sử dụng: Inox, hợp kim nhôm, nhựa 2 lớp, mêca 2 lớp xuyên sáng.

Mặt thiết bịXem tất cả

Bàn điều khiểnXem tất cả

Mặt chỉ báo_218 -Vật liệu: Mica 2 …
Mặt panel điều khiển _217 -Vật liệu: …
Mặt thiết bị _216 -Vật liệu: Nhôm …
Mặt thiết bị _215 -Vật liệu: Nhôm, …
Mặt thiết bị_214 -Vật liệu: Nhôm sơn …
Mặt thiết bị_213 -Vật liệu: Nhôm sơn …
Mặt thiết bị_212 -Vật liệu: Nhôm 1 …

Hộp kỹ thuậtXem tất cả

Vỏ hộp nhôm_221 -Vật liệu:Nhôm (Inox, đồng….) …

Chi tiết, kết cấu kỹ thuậtXem tất cả

Tem chức năngXem tất cả

Tem thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụngXem tất cả

Tem cảnh báoXem tất cả