ĐO LƯỜNG – ĐIỀU KHIỂN

Tem nhãn mác sử dụng trong lĩnh vực Đo lường – Điều khiển gồm các loại:
– Mặt thiết bị
– Bàn điều khiển
– Hộp kỹ thuật
– Chi tiết, kết cấu kỹ thuật
– Tem chức năng
– Tem thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng
– Tem cảnh báo
Vật liệu sử dụng: Inox, hợp kim nhôm, nhựa 2 lớp, mêca 2 lớp xuyên sáng.

Mặt thiết bịXem tất cả

Bàn điều khiểnXem tất cả

Hộp kỹ thuậtXem tất cả

Chi tiết, kết cấu kỹ thuậtXem tất cả

Tem chức năngXem tất cả

Tem thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụngXem tất cả

Tem cảnh báoXem tất cả