CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY

Tem nhãn mác sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí, chế tạo máy gồm các loại:
– Tem chức năng
– Tem treo van, máy
– Hướng dẫn sử dụng
– Tem thông số
– Tem cảnh báo
– Mặt kỹ thuật
– Sơ đồ, lưu trình vận hành Vật liệu sử dụng: Inox, hợp kim nhôm, nhựa 2 lớp, mêca 2 lớp xuyên sáng.

Tem chức năngXem tất cả

Tem treo van, máyXem tất cả

Hướng dẫn sử dụngXem tất cả

Tem thông sốXem tất cả

Tem cảnh báo, biển cảnh báoXem tất cả

Mặt kỹ thuậtXem tất cả

Sơ đồ, lưu trình vận hànhXem tất cả